אמנת התאגיד

 

 

 

כמה מילים על התקנים

 

 

התאגיד מוסמך לתקנים  הבאים: ISO 9001:2008 – ניהול איכות, ISO 14001:2004 – ניהול איכות הסביבה ו- OHSAS 

18001:2007 – ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה.

 

ISO 9001:2008

תקן ISO 9001:2008 הינו תקן בין- לאומי המגדיר דרישות לניהול מערכת איכות. עמידה בדרישות התקן מעידה כי הארגון: 

מסוגל לספק באופן עקבי שירות העומד בדרישות הלקוח ובדרישות תחיקתיות ישימות וכי הארגון חותר להגביר את שביעות רצון לקוחותיו באמצעות יישום אפקטיבי של מערכת האיכות בארגון, מיישם תהליכים לשיפור מתמיד של המערכת באמצעות הבטחת התאמה (CONFORMITY) לדרישות הלקוח ולדרישות תחיקתיות ישימות.

בבסיס תקן  ISO 9001 שמונה עקרונות של ניהול איכות היכולים לשמש את ההנהלה להובלת הארגון לשיפור מתמיד: 

התמקדות בלקוח , מנהיגות, מעורבות עובדים, גישה תהליכית, גישה מערכתית לניהול, קבלת החלטות, שיפור מתמיד ותועלת הדדית ביחסים עם הספקים.

 

ISO 14001:2004   

ISO 14001:2004   הינו תקן המקנה כלים לניהול סביבתי. התקן עוסק בניהול היומי של התחומים בהם יש לפעילות הארגון 

השפעה על הסביבה.

 

 לניהול הגנת הסביבה באמצעות יישום דרישות תקן ניהולי  ISO 14001:2004 יתרונות חשובים:

• עמידה בדרישות על פי דין.

• ביטוי לאחריות ורגישות האירגון לסביבתו.

• חיזוק האמון בין הארגון לבעלי הענין באשר הם – אזרחים, אירגונים חברתיים וכלכליים, אירגונים ממלכתיים 

ומוניציפליים ארגונים "ירוקים" וכל הרגיש לאיכות החיים.

• ניהול סביבתי משפר את השליטה בסביבה, בין השאר באמצעות עמידה בדרישות על פי כל דין בתחום הסביבה.

• פותח הזדמנויות לניצול יעיל של משאבים וחיסכון בתשומות, כגון: חשמל, מים,חומרי גלם וכו'...

• זיהוי וניהול ההשפעות הסביבתיות

• זיהוי, הערכה ויישום של תהליכים לטיפול ומניעה מתמשכים של ההשפעות הסביבתיות

• הגדרת יעדי איכות הסביבה ותוכניות להשגתם

• מעבר לתהליכי עבודה אפקטיביים ויעילים

 

המשמעות המיידית לעובדי הארגון היא חסכון במשאבים כגון: כיבוי אורות מיותרים במהלך היום ובסופו, כיבוי מזגנים, מחשבים ומוצרי חשמל, צמצום השימוש בנייר, איסוף הנייר למחזור ושימוש בנייר ממוחזר, איסוף בטריות,  צמצום השימוש בכלים חד פעמים ומעבר לכלים רב פעמים ועוד

 

 

18001:2007 OHSAS

18001:2007 OHSAS :כל ארגון מחויב לדאוג לבריאות ובטיחות עובדיו. אישור למערכת ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה לפי דרישות ת"י 18001:2007 OHSAS מוכיח שהארגון נקט באמצעים הדרושים כדי לממש את מחויבותו לעובדים,לבריאותם ובטיחותם.

  

הקמה של מערכת לניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה תאפשר לארגון:

 

 • זיהוי, הערכה  ובקרת סיכונים לעובדים תוך פעילות למיזעורם
 • הגדרה של תהליכי טיפול ומניעה בצורה עקבית ושיטתית
 • הגדרת יעדי בטיחות, בריאות ותכנון יזום להשגתם 
 • התאמה לדרישות החוק והתקנות הרלוונטיות
 • שיפור מתמיד המביא לצמצום בעלויות הכרוכות בטיפול בתאונות ובמחלות מקצוע
 • הנעה של תהליכי שיפור (גם מעבר להתאמה בסיסית לדרישות) 
 • מעבר לתהליכי עבודה אפקטיביים ויעילים
 • הענקת בטחון ללקוחות ולבעלי העניין כי הארגון מעמיד את הדאגה לבטיחות ובריאות עובדיו בעדיפות גבוהה 

 

המשמעות המיידית לעובדי הארגון היא עבודה על פי נהלי הבטיחות, הכרת דרכי המילוט מהמבנים ומהאתרים, הכרת מיקומי המטפים, ערכות עזרה ראשונה, לוחות חשמל  ומפסקי חשמל בחירום, השתתפות והטמעת תדריכים, השתלמויות

 ותרגילים שיערכו בחברה ועוד.

 

ת"י 27001 ISO

התפתחות עולם התקשוב מציבה בפני ארגונים רבים, בארץ ובעולם, אתגר הנוגע לשמירה על המידע, כנכס ארגוני עיקרי.

התקן למערכת ניהול אבטחת המידע ת"י 27001 ISO מגדיר עקרונות פשוטים שיטתיים ותכליתיים, להקמה, ניהול ותחזוקה של מערכת אבטחת מידע המתאימה לארגון. התעדה למערכת ניהול אבטחת המידע מוכיחה שהארגון נוקט באמצעים המתאימים בכדי לממש את מחויבותו לשמירה על המידע ולנהלו בצורה יעילה. ההתעדה מתאימה לכל ארגון.

 

 הקמה של מערכת לניהול אבטחת המידע תאפשר :

 

 • זיהוי וניהול הסיכונים למידע.
 • בחירת הבקרות הנחוצות לארגון וכתוצאה מכך הקטנת הוצאות מיותרות.
 • הגדרה של תהליכי טיפול ומניעה בצורה עקבית ושיטתית.
 • הגדרת היעדים לניהול אבטחת המידע ותכנון יזום להשגתו.
 • התאמה לדרישות החוק והתקנות הרלוונטיות.
 • צמצום ההוצאות על נזקים הקשורים באיבוד מידע, אי יכולת לשחזרו ואי זמינות שלו, פתוח יכולת התאוששות מאסון 
 • והמשכיות עסקית.
 • מניעה אפקטיבית של הונאות.
 • הנעה של תהליכי שיפור (גם מעבר להתאמה בסיסית לדרישות).
 • מעבר לתהליכי עבודה אפקטיביים ויעילים.
 • הענקת בטחון ללקוחות ולבעלי העניין כי הארגון מעמיד את הדאגה לאבטחת המידע בעדיפות גבוהה.

 

פרופיל התאגיד