עדכונים

 

 

 
 
 
 

 

 

הפסקות מים

 

דיווחים בדבר תקלות / הפסקות מים המתבצעים באופן שוטף בבית שמש ...

נא היערכו.

אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית

עשה כמיטב יכולתנו לסיים את העבודות בהקדם.

 

 

 

 

23/02/2022

הודעה בדבר סגירת מים  ברחוב: בן איש חי 29

תתקיים הפסקת מים ביום רביעי 23/02/2022

בין השעות: 09:00 בבוקר עד השעה 15:00 בצהרים

 

 

22/12/2020

הודעה בדבר סגירת מים  ברחוב: קרן היסוד 

תתקיים הפסקת מים ביום שלישי 22/12/20 ז' טבת 

בין השעות: 09:00 בבוקר עד השעה 15:00 בצהרים

 

 

23/12/2020

הודעה בדבר סגירת מים  ברחוב: מעפילי האגוז 

תתקיים הפסקת מים ביום רביעי 23/12/20 ח' טבת 

בין השעות: 09:00 בבוקר עד השעה 16:00 בצהרים

 

 

 

25/12/2020

הודעה בדבר סגירת מים  ברחוב: א.ת. מערבי 

תתקיים הפסקת מים ביום רביעי 25/12/20 י' טבת 

בין השעות: 09:00 בבוקר עד השעה 11:00 בצהרים

 

 

27/12/2020

הודעה בדבר סגירת מים  ברחוב: השיטה, דובדבן, האגס, הארזים. 

תתקיים הפסקת מים ביום רביעי 27/12/20 יב' טבת 

בין השעות: 09:00 בבוקר עד השעה 14:00 בצהרים

 

 

 

19/02/2020

הודעה בדבר סגירת מים  ברחוב: הגליל. 

תתקיים הפסקת מים ביום רביעי 19/02/2020 כד 'שבט תש"פ

בין השעות: 09:00 עד השעה 15:00 בצהרים. 

 

 

 

18/02/2020

הודעה בדבר סגירת מים    ברחוב: נחל רזיאל, נחל מאור, נחל הבשור, נחל רפאים. 

תתקיים הפסקת מים ביום שלישי 18/02/2020 כג 'שבט תש"פ

בין השעות: 09:00 עד השעה 15:00 בצהרים. 

 

 

 

02/02/2020

הודעה בדבר סגירת מים   ברחוב: הסגלית   

תתקיים הפסקת מים ביום ראשון 02/02/2020 ז 'שבט תש"פ

בין השעות: 11:00 עד השעה 15:00 בצהרים. 

 

 

 

02/02/2020

הודעה בדבר סגירת מים   ברחוב: חיים הלוי    

תתקיים הפסקת מים ביום ראשון 02/02/2020 ז 'שבט תש"פ

בין השעות: 09:00 עד השעה 14:00 בצהרים. 

 

 

 

 

 

26/01/2020

הודעה בדבר סגירת מים   ברחובות: דוד רזיאל, יגאל ידין, פולה בן גוריון, מרדכי מקלף, יעקב דורי, יצחק שדה.   

תתקיים הפסקת מים ביום ראשון 26/01/20120 כט 'טבת "תש"פ

בין השעות: 09:00 עד השעה 15:00 בצהרים. 

 

 

 

27/01/2020

הודעה בדבר סגירת מים   ברחוב ראובן

תתקיים הפסקת מים ביום שני 27/0120120 א 'שבט תש"פ 

בין השעות: 09:00 עד השעה 15:00 בצהרים. 

 

 

05/01/2020

הודעה בדבר סגירת מים  ברחוב דוד רזיאל   

תתקיים הפסקת מים ביום ראשון 05/0120120 ח 'טבת תש"פ 

בין השעות: 09:00 עד השעה 13:00 בצהרים. 

 

 

 

 

05/01/2020

הודעה בדבר סגירת מים   ברחוב דוד רזיאל   

תתקיים הפסקת מים ביום ראשון 05/0120120 ח 'טבת תש"פ 

בין השעות: 09:00 עד השעה 13:00 בצהרים.