מכרזים 

 

תאגיד מי שמש מזמין את הציבור להציע הצעות במסגרת המכרזים המצורפים בזאת. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

והבהרות בנושא מכרזים והתקשרויות ניתן לפנות :

כתובת: יגאל אלון 1, מרכז ביג, קומה 6, בית שמש.

טלפון: 02-5454230

פקס: 02-9920700

דוא"ל: hodaya@m-sms.co.il

 

 

 

שם המכרז

 

הקמת בריכת אגירה בנפח 12,500 מ"ק

מפעיל ציוד 

הנדסא/ית לאגף הנדסה

מפקח על קבלנים

פינוי פסולת מט"ש

הקמת בריכה שכונה ה'

הקמת בריכות ויסות וחירום במט"ש בית שמש

טכנאי מערכות מכניות לתחזוקת הציוד במט"ש

לאספקת, הקמת ותחזוקת מערכת לקריאה ולניהול מרחוק של מדי מים ממוחשבים "הלכתיים" וצרכנות מים 

 

 

הנחת קווי ביוב מכיכר 5-1 לאורך נחל ירמות

 

מכרז אספקת פולימרים למט"ש

 

מהנדס/ת מים וביוב

מספר מכרז

    4/15 

3/15

6/15

8/15

1/16

2/16

3/16 

4/16

5/16

6/16

 7/16

1/17

תאריך פרסום

    28.5.2015

31.5.2015

   28.10.2015

09/12/15

24/05/16

16/06/16

21/06/16   

03/08/16 

14/08/16

29/09/16

8/11/16

20/01/17

תאריך אחרון להגשה

         28.6.2015

         7.6.2015

  12.11.2015

    

         22.02.2015

         23/06/16

          21/07/16

           19/07/16

         11/08/16  

         26/09/16  

      15/11/16

      23/11/16

      31/01/17

סטאטוס

סגור

סגור 

 

סגור

סגור

 

סגור

סגור

סגור

סגור

סגור

סגור

סגור

פתוח