10/18

הנחת קווי מים לאורך כביש 6 ובצומת 2-6 שכונה ד'

8/11/18

29/11/18

פתוח 

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

8/18

מתן שרותי הובלת תוספים למט"ש

23/10/18

07/11/18

סגור

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

6/18

הנחת קווי ביוב מחציית כביש 38 לאורך נחל ישעי עד להתחברות למאסף שורק​

26/06/18

17/07/2018​

סגור

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

5/18

מנהלת חשבונות 

20/06/18

28/06/2018​

סגור

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

4/18

צנטריפוגה לייבוש בוצה לתקופה קצובה

16/8/18

פורסם בעיתון מועד מעודכן להגשה​

16/08/18

פתוח

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

3/18

בודק/ת תכניות 

10/04/18

16/04/2018​

סגור

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

2/18

מכירת ציוד מחשוב

8/03/18

15/03/2018​

סגור

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

2/18

בודק/ת תכניות

14/02/18

21/02/2018​

סגור

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

1/18

הקמת בריכת אגירה בנפח 12,500 מ"ק בשכונה ד'.

24/01/18

22/02/2018​

סגור

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

מספר מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

 

 

 

 

לשאלות והבהרות בנושא מכרזים והתקשרויות ניתן לפנות :

כתובת: יגאל אלון 1, מרכז ביג, קומה 6, בית שמש.

טלפון: 02-5454230

פקס: 02-9920700

 

דוא"ל: hodaya@m-sms.co.il

 

 מכרזים 

 

 

תאגיד מי שמש מזמין את הציבור להציע הצעות במסגרת המכרזים המצורפים בזאת.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דיווח על תקלות