105-24 

 

 

1/20

 

 

23.6.24

 

1.7.24

פתוח

 

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

עובד.ת משרד​

 

7/24

 

 

 

1/20

 

 

13/06/24

 

24/7/24

פתוח

 

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

לביצוע עבודות הנדסה אזרחית, אספקת ציוד משלים, התקנה והרצת ציוד, צנרת חשמל מכשור ובקרה במסגרת שלב 1 של שדרוג והרחבת המכון לטיפול בשפכים שמשון​

 

6/24

 

 

 

1/20

 

 

30/05/24

 

2/7/24

פתוח

 

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

 

ביצוע מאסף ביוב עציונה 

 

5/24

 

 

 

1/20

 

 

19/05/24

 

06/06/24

פתוח

 

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

 

לתכנון וביצוע הסדרי תנועה זמניים 

 

3/24

 

 

 

1/20

 

 

17/04/24

 

09/05/24

סגור

 

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

 מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ ויישום ניטור שפכי תעשיה

 

4/24

 

 

 

1/20

 

 

02/04/24

 

30/05/24

פתוח

 

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

 

תכנון, אספקת ממברנות וציוד נילווה, פיקוח על התקנתם

 

101/24

 

 

 

1/20

 

 

20/02/24

 

07/03/24

סגור

 

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

 

נציג.ת שרות

 

2/24 

 

 

1/20

 

 

19/02/24

 

07/03/24

סגור

 

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

 למתן שירותי יעוץ, אפיון והגדרת אסטרטגיה דיגיטלית וכתיבת תכנית אב אסטרטגית למערכות המידע

 

1/24

 

 

 

1/20

 

 

15/02/24

 

29/02/24

סגור 

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

למתן שירותי קידוחי ניסיון ובדיקות קרקע עבור פרויקט הקמת מט"ש עמק האלה

 

9/23

 

 

 

1/20

 

 

14/08/23

 

30/08/23

סגור

 

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

לאספקת ציוד אלקטרו-מכני ופיקוח על התקנתו 

 

8/23

 

 

 

1/20

 

 

08/08/23

 

30/08/23

סגור

 

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

 

למתן שירותי העתקות אור והדפסות

 

7/23

 

 

 

1/20

 

 

27/06/23

 

31/03/24

סגור

 

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

 

לביצוע מאסף ביוב עציונה

 

6/23

 

28/05/23

 

08/06/23

סגור

 

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

 למתן שירותי יעוץ, ניהול ופיקוח לפרויקט טרנספורמציה דיגיטלית

 

5/23

 

17/05/23

 

30/05/23

סגור

 

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

לאספקת תוכנה ויועצים לפיתוח, תמיכה ואיסוף מידע למערכות מידע גיאוגרפיות הפועלות בתאגיד מי שמש

 

 

3/23

 

29/01/23

 

12/02/23

סגור

 

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

מתן שירותי פינוי, הובלה וטיפול באתר קומפוסטציה של בוצה סחוטה

 

3/23

 

29/01/23

 

12/02/23

פתוח

 

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

מתן שירותי פינוי, הובלה וטיפול באתר קומפוסטציה של בוצה סחוטה

 

2/20

 

 

 

1/20

 

 

22 באפריל 2020

12 במאי 2020

סגור

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

 bmhd., a

 

קול קורא

 

 

 

1/20

 

 

25 בפברואר 2020

5 במרץ 2020

סגור

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

 bmhd., a

 

הודעה 2/20

 

 

 

1/20

 

 

18 בפברואר 2020

3 במרץ 2020

סגור​

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

 bmhd., a

הודעה 1/20

 

18 בפברואר 2020

3 במרץ 2020

סגור​

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

 bmhd., a

קול קורא

27 בינואר 2020

10 בפברואר 2020

סגור​

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

 bmhd., a

קול קורא

26 בינואר 2020

6 בפברואר 2020

סגור​

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

 bmhd., a

17/19

18/12/19

07/01/20

סגור​

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

 bmhd., a

16/19

15/12/19

31/12/19

פתוח

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

 bmhd., a

15/19

8/12/19

26/12/19

פתוח

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

 bmhd., a

13/19

9/12/19

23/01/20

פתוח

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

 bmhd., a

14/19

7/11/19

19/11/19

סגור

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

 bmhd., a

12/19

26/11/19

5/12/19

סגור

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

 bmhd., a

11/19

13/08/19

22/08/19

סגור

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

 bmhd., a

10/19

15/08/19

29/8/19

סגור

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

 bmhd., a

9/19

31/07/19

25/8/19

סגור

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

 bmhd., a

8/19

29/07/19

2/9/19

סגור

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

 bmhd., a

7/19

23/07/19

25/8/19

סגור

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

 bmhd., a

6/19

06/06/19

18/06/19

סגור

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

 bmhd., a

5/19

04/04/19

18/04/19

סגור

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

 bmhd., a

4/19

13/03/19

20/03/19

סגור

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

 bmhd., a

3/19

13/03/19

20/03/19

סגור

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

 bmhd., a

1/19

12/03/19

17/04/19

סגור

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

 bmhd., a

מספר מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטטוס

חומר מכרז

מכרזים