מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

פתוח

5.8.2021

14.7.21

פקיד/ת שרות מקצועי/ת

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

סגור

5.5.2021

9.3.21

מנהל/ת פרויקטים

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

סגור

22.6.2021

15.6.21

מפקח/ת על קבלנים

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

סגור

23.3.2021

9.3.21

פקיד/ת שרות מקצועי/ת

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

סגור

23.3.2021

9.3.21

מנהל/ת חשבונות

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

סגור

18.3.2021

25.2.21

מכרז לשרותי הדברת מזיקים וצמחיה

מספר מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

    מכרזים 

 

      תאגיד מי שמש מזמין את הציבור להציע הצעות במסגרת המכרזים המצורפים בזאת.