מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

פתוח

9.2.22

11.1.22

מכרז משותף עם חכ"ל לביצוע עבודות עפר, ניקוז, סלילה מים וביוב באזור התעשיה "ישעי", בבית שמש

מספר מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

    מכרזים 

 

      תאגיד מי שמש מזמין את הציבור להציע הצעות במסגרת המכרזים המצורפים בזאת.