מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

פתוח

7.7.22

16.6.22

 למכרז  לתדלוק כלי הרכב של התאגיד באמצעות התקן תדלוק אוטומטי

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

סגור

26.5.22

9.5.22

מכרז לשרותי הדברת מזיקים וצמחיה בתשתיות התאגיד ובסביבתן

 

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

סגור

28.4.22

14.4.22

שירותי תכנון הנדסי למאסף עציונה

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

סגור

28.4.22

11.4.22

 

נציג.ת שרות

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

סגור

9.2.22

11.1.22

מכרז משותף עם חכ"ל לביצוע עבודות עפר, ניקוז, סלילה מים וביוב באזור התעשיה "ישעי", בבית שמש

מספר מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

    מכרזים 

 

      תאגיד מי שמש מזמין את הציבור להציע הצעות במסגרת המכרזים המצורפים בזאת.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רשימת מנויים למכרזים פומביים

המעוניין להיכלל ברשימת המנויים למכרזים הפומביים שמפרסם התאגיד, ישלח מייל עם פרוט כדלהלן: פרטי החברה, אמצעי ההתקשרות ותחום העיסוק של החברה לכתובת מייל של אחראית מכרזים והתקשרויות בתאגיד מי שמש: hodaya@m-sms.co.il, טל לברורים: 02-5454230.

על הנרשם לקבל הודעה במייל חוזר כי הרישום בוצע בהצלחה.