מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

סגור

30.12.21

14.12.21

שרותי קריאות מדי מים

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

סגור

30.11.21

25.11.21

עובד.ת שטח למחלקת צרכנות מים 

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

סגור

23.11.21

4.11.21

ביצוע דיגומים ובדיקות מעבדה לשפכים

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

סגור

26.10.21

20.10.21

מנהל.ת חשבונות

(מילוי מקום)

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

סגור

24.10.21

13.10.21

 נציג.ת שרות

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

פתוח

8.11.21

12.10.21

 

 מאסף ביוב כביש 10

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

סגור

26.8.2021

18.8.21

 

עובד/ת נקיון למשרדי מכון טיהור השפכים 

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

סגור

30.8.2021

17.8.21

למתן שירותי ייעוץ, תמיכה ותחזוקה שוטפת למערכת החשמל והבקרה

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

סגור

2.9.2021

12.8.21

 

בודק/ת תכניות סניטריות

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

סגור

5.8.2021

14.7.21

 

פקיד/ת שרות מקצועי/ת

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

סגור

5.5.2021

9.3.21

 

מנהל/ת פרויקטים

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

סגור

22.6.2021

15.6.21

 

    מפקח/ת על קבלנים

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

סגור

23.3.2021

9.3.21

פקיד/ת שרות מקצועי/ת

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

סגור

23.3.2021

9.3.21

מנהל/ת חשבונות

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

סגור

18.3.2021

25.2.21

מכרז לשרותי הדברת מזיקים וצמחיה

מספר מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

    מכרזים 

 

      תאגיד מי שמש מזמין את הציבור להציע הצעות במסגרת המכרזים המצורפים בזאת.