מכרזים 

 

תאגיד מי שמש מזמין את הציבור להציע הצעות במסגרת המכרזים המצורפים בזאת. 

שם המכרז

 

 

מהנדס/ת מים וביוב

 

הנחת קו פקסגול 630 מ"מ - הזנה לבריכה בשכונה ה'.

 

למערכות מידע גיאוגרפיות

אספקה, הובלה, התקנה ופיקוח על התקנת ציוד אלקטרו מכאני 

 

 

בודק/ת תכניות סניטריות

 

מכרז להקמת תא מגע ומתקן הכלרה במט"ש שמשון

 

ביצוע דיגומים ובדיקות מעבדה לשפכים

לאחזקת רשת המים, לרבות התקנת מדי מים, וביצוע תיקוני שבר ביוב

 

לאספקת פולימרים למט"ש

 

מזכיר/ה בחברה

 

מפקח/ת על קבלנים

מס' מכרז

 

 

1/17

 

 

2/17 

 

 

 

 

4/17

6/17

 

 

 

 

 

 

7/17

 

 

 

 

 

8/17

 

 

 

13/17

 

 

 

 

 

10/17

 

 

14/17

 

 

 

 

 

 15/17

 

 

 

16/17

 

 

תאריך פרסום

 

 

     20/01/17

 

 

 

9/02/17

 

20/02/17

27/02/17

 

 

23/02/17

 12/03/17

18/05/17

19/07/17

 

 

29/06/17

 

 

27/07/17

 

27/07/17

תאריך אחרון להגשה

 

      31/01/17

 

 

 

        6/3/17

 

 

 

 

 

        21/03/17

27/03/17

2/03/17

22/03/17

 

 

 

 

29/05/17

 

 

 

6/08/17

 

 

 

 

 

 

13/07/17

 

 

 

 

 

 

31/07/17

 

 

 

 

 

31/07/17

 

סטאטוס

 

סגור

 

סגור 

 

 

סגור 

סגור 

סגור

סגור

 

סגור 

פתוח

 

סגור

 

סגור

 סגור

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

להבהרות בנושא מכרזים והתקשרויות ניתן לפנות :

כתובת: יגאל אלון 1, מרכז ביג, קומה 6, בית שמש.

טלפון: 02-5454230

פקס: 02-9920700

דוא"ל: hodaya@m-sms.co.il