6/9/18 בשעה 11:35 - הסתיימה הפסקת מים ברמב"ש ג'1 וג2-

קבלן מטעם משהב"ש פגע בקו מים ראשי המספק מים לכל שכונות ג'- לא היו מים לשכונה ג' עד לסיום תיקון הפיצוץ.  

 

 

12/03/2020

בשל החשש להתפשטות מחלת הקורונה אנו נדרשים לזהירות יתירה ובעקבות כך לא תתקיים קבלת קהל  במרכז השירות.

אנו ממשיכים לעמוד לרשותכם באמצעים השונים כמופיע במודעה:

 

שעת חירום

שירות לקוחות