חוקים ותקנות 

 

תאגיד מי שמש פועל כל העת לשיפור והעצמה של השירות לתושב.

במסגרת חוק תאגידי מים וביוב, אנו מחויבים לאמות מידה אחידות בתחום השירות, כפי שקובעת מעת לעת רשות המים.

 

 

מידע לתושב