דוחות אסדרה

 

נושא

דוח אסדרה שנתי לשנת 2013

דוח אסדרה שנתי לשנת 2014

דוח אסדרה שנתי לשנת 2015

דוח אסדרה שנתי לשנת 2016

דוח אסדרה שנתי לשנת 2017

דוח אסדרה שנתי לשנת 2018

דוח אסדרה שנתי לשנת 2019

דוח אסדרה שנתי לשנת 2020

דוח אסדרה שנתי לשנת 2021

דוח אסדרה שנתי לשנת 2022

דוח אסדרה שנתי לשנת 2023