תעריפי המים והביוב

 

 להלן תעריפי המים כפי שפרסמה רשות המים בהשוואה לתעריף הקודם: (לא כולל מע"מ)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.water.gov.il

 אופן חישוב התעריפים:

 התעריף לצריכה ביתית מורכב מתעריף נמוך לכמות מוכרת ותעריף גבוה לכמות שמעל המוכרת.

 הכמות המוכרת הינה: כמות מים של 3.5 מ"ק לחודש, בעד כל נפש המתגוררת ביחידת הדיור ובלבד שידווח על כך למי  שמש.

 עדכון תעריפים בוצע ביום 1.1.15

 

 דוגמא:

 תקופת צריכה: 1/3/2015- 1/1/2014

 מספר ימי צריכה: 60

 צריכת מים: 45 מ"ק

 מספר נפשות: 4

  

תעריפים

 

כמות מוכרת

 

 

 

כמות מעל המוכרת

 

 

סה"כ

תעריף 

לפני מע"מ

6.819

 

 

 

 

 

 

10.975

 

תשלום בש"ח

(לא כולל מע"מ)

190.932

 

 

 

 

 

 

186.575

 

 

 

 

 

377.507

כמות במ"ק

 

3.5 (כמות בסיסית)

X 2 (מס' חודשים)

X 4 (מס' נפשות)

28=

45   (סה"כ צריכה)

28-  (כמות מוכרת)

17=

45

תעריפים

צרכנים ביתיים

תעריף 1 - כמות מוכרת 

תעריף 2 - כמות נוספת

עסקים, עמותות, בתי מלאכה

תעריף 1

מיום 1.7.14

 

 7.522 

 12.106

  

 12.106

מיום 1.1.15

 

6.819 

10.975

 

10.975

 

תשלום בש"ח


190.932

 

 

 

 

 

 

 

 

186.575

 

 

 

 

 

377.507

תעריפים

צרכנים ביתיים

תעריף 1 - כמות מוכרת 

תעריף 2 - כמות נוספת

עסקים, עמותות, בתי מלאכה

תעריף 1

מ- 1.7.14

 

 7.522 

 12.106

  

 

 12.106

 

 

6.819 

10.975

 

 

10.975

 

כמות במ"ק

 

3.5 (כמות בסיסית)

X 2 (מס' חודשים)

X 4 (מס' נפשות)

28=

45   (סה"כ צריכה)

28-  (כמות מוכרת)

17=

45

תשלום בש"ח


190.932

 

 

 

 

 

 

186.575

 

 

 

 

 

377.507

כמות במ"ק

 

3.5 (כמות בסיסית)

X 2 (מס' חודשים)

X 4 (מס' נפשות)

28=

 

45   (סה"כ צריכה)

28-  (כמות מוכרת)

17=
 

45

מידע לתושב