תעריפי המים והביוב

 

 להלן קישור לתעריפי המים באתר רשות המים: www.water.gov.il

 אופן חישוב והתעריפים בגין צריכת מים מפורטים באתר רשות המים ומתעדכן מפעם לפעם:

 התעריף לצריכה ביתית מורכב מתעריף נמוך לכמות מוכרת ותעריף גבוה לכמות שמעל המוכרת.

 הכמות המוכרת הינה: כמות מים של 3.5 מ"ק לחודש, בעד כל נפש המתגוררת ביחידת הדיור עפ"י עדכון המתקבל בתאגיד ממשרד הפנים.

 

 

 דוגמא (עפ"י תעריפים משנת 2019):

 תקופת צריכה: 1/09/19- 1/7/19

 מספר ימי צריכה: 60

 צריכת מים: 45 מ"ק

 מספר נפשות: 4

  

תעריפים

 

כמות מוכרת

 

 

 

כמות מעל המוכרת

 

 

סה"כ

תעריף 

(לא כולל מע"מ)

6.05

 

 

 

 

 

 

11.241

 

תשלום בש"ח

(לא כולל מע"מ)

169.4

 

 

 

 

 

 

191.111

 

 

 

 

 

360.5

תשלום בש"ח


190.932

 

 

 

 

 

 

 

 

186.575

 

 

 

 

 

377.507

תעריפים

צרכנים ביתיים

תעריף 1 - כמות מוכרת 

תעריף 2 - כמות נוספת

עסקים, עמותות, בתי מלאכה

תעריף 1

מ- 1.7.14

 

 7.522 

 12.106

  

 

 12.106

כמות במ"ק

 

3.5 (כמות בסיסית)

X 2 (מס' חודשים)

X 4 (מס' נפשות)

28=

45   (סה"כ צריכה)

28-  (כמות מוכרת)

17=

45

כמות במ"ק

 

3.5 (כמות בסיסית)

X 2 (מס' חודשים)

X 4 (מס' נפשות)

28=

 

45   (סה"כ צריכה)

28-  (כמות מוכרת)

17=
 

45

מידע לתושב