נוהל טיפול בדליפות / פריצות ביוב מקבלת הקריאה ועד סיומה

 

  1. תושב מתקשר מדווח למוקד התאגיד ב 1800-84-8888 על תקלת  ביוב. קיים פרסום מקיף בכל כלי התקשורת וכל חשבון תקופתי על אפשרות זו.
  2. המוקד מקבל את הדיווח ונשלח מפקח למקום התקלה.
  3. בימים ראשון, שלישי וחמישי כל קריאה המצריכה ביובית מטופלת באופן מיידי לפי סדר קבלת הקריאות, בשאר ימות השבוע הוצאת הביובית תישקל ע"י המפקח לפי דחיפות הטיפול בתקלה.
  4. הקריאה נרשמת במערכת הממוחשבת לניהול תקלות ומקבלת סטטוס (מפקח/ סגור).
  5. המפקח מגיע לשטח ובמידה שהתקלה בשטח עירוני מזמין את שרותי הביובית.
  6. במידה ומדובר במפגע מתמשך או במאספים הסמוכים לנחלים, התאגיד מיידע את המשרד לאיכות הסביבה.
  7. צוות קבלן הביובית מטפל באירוע ומשחרר את הסתימה ודואג לשטיפת הקו למניעת סתימות חוזרות.
  8. בגמר הטיפול המפקח מדווח למוקד לצורך העברת הסטטוס לסגור.
  9. כשהטיפול מסובך ודורש החלפת קו או קטע ממנו המפקח מזמין את צוות הקבלן של אחזקת השבר.
  10. הנתונים מופיעים במערכת הממוחשבת וניתנים לשליפה מסודרת.