מדי מים לקריאה מרחוק -קר"מ

 

מדי מים לקריאה מרחוק (קר"מ)- מאפשרת זיהוי צריכות מים חריגות או חשש לנזילות בזמן אמת.

 

תאגיד "מי שמש" השיק מערכת חדשה לקריאה מרחוק של מדי המים, הכוללת יכולות טכנולוגיות מתקדמות של מדידה ובקרה. קריאת המדים מתבצעת על ידי אנטנות זעירות המשדרות און ליין את נתוני צריכת המים למערכת בקרה ממוחשבת. הטמעת המערכת מתבצעת בשלבים ובמסגרתם תיפרש מערכת רדיו ויותקנו מדי מים חכמים ברחבי העיר. עד לסוף שנת 2025 אנו צפויים להשלים את כל התקנות מדי המים מסוג זה בכל רחבי העיר.

 

יתרונות המערכת

  • מייתרת את הצורך בגישה פיזית ובדיקה של המדים
  • קבלת חשבון מים מדויק
  • קבלת מידע דיגיטלי על צריכת המים לטובת שימוש מושכל וחסכוני במים
  • קבלת התראות לגבי צריכת מים מוגברת, זיהוי מוקדם של נזילות סמויות/גלויות
  • קבלת התראות בשל חשש לשיבוש מדידה עקב חבלה או תקלה במד המים

 

יובהר, כי האחריות בדבר זיהוי נזילות מים בשטח הפרטי חלה על הצרכנים. יש להמשיך להקפיד לבדוק את חשבון המים החודשי, על מנת לאתר חריגות בצריכה.

מערכת הקר"מ מהווה כלי עזר ייעודי שנועד להקל בזיהוי צריכת מים חריגה בעזרת מערכות ממוחשבות.

 

התקנה

התקנת המערכת במבנים קיימים אינה כרוכה בתשלום מצד הצרכן.

 

זיהוי צריכת מים חריגה / נזילה

כאשר המערכת מזהה נזילה לפי הפרמטרים להלן, נשלחת הודעת SMS או הודעה קולית. לדרכי הטיפול בנזילה לחץ כאן!

במקרה של חשש לנזילה במד מים ראשי ההודעה תישלח לכל לקוח המשויך למד הראשי.

במידה וההודעה לא תתקבל אצל הלקוח ההודעה תישלח במכתב בדואר לכתובת הנכס.

 .

 

חשש לנזילה במד מים משויך לצרכן לרבות מד לבניה, מוסדות , תעשיה ומסחר

חשש לנזילה במד משויך מתקיים כאשר קיימת מדידה של צריכת מים רציפה בפרק זמן העולה על 24 שעות, למעט בנכס שמתאפיין בצריכה רציפה של מים או שלא ניתן לקבל לגביו חיווי על צריכה רציפה.

 

חשש לנזילה במד מים ראשי

כאשר קיימת מדידה של צריכת מים משותפת מעל 4 קוב לדייר (על פי שקלול שמחשבת המערכת על בסיס צריכה שבועית) במקרה זה תבוצע בדיקת איש שטח.

 

בעיר בית שמש כולה יותקן מד גלאט הכולל מנגנון להשבתה מחלטת של הפעילות החשמלית בימי מנוחה, לא יישלחו התראות על חשש לנזילה ככל והן יאותרו במהלך ימי המנוחה.

 

 

על פי חוק במקרה של נזילה, הצריכה החריגה תחויב בתעריף נמוך יותר ובהתאם לכללים שנקבע ע"י רשות המים הממשלתית, להלן:

 במידה ויוכח כי מדובר בנזילה אשר גרמה לגידול בצריכה של למעלה מ 50% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, תינתן הקלה בתשלום לפי כללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב) תש"ע- 2009.

ניתן לקבל הקלה בתשלום בהתאם למתואר לעיל בפרק זמן שלא עולה על שתי תקופות בשנה בלבד

(תקופה=חודשיים) ובתנאי שטרם חלפו 6 חודשים מתום תקופת החיוב האחרונה במהלכה אירעה הנזילה.

לצורך קבלת ההקלה בתשלום על הצרכן למלא טופס בקשה להכרה בתעריף נזילה ולצרף קבלה משרברב על ביצוע תיקון הנזילה, או לחילופין במידה ובוצע תיקון עצמי, תצורף חשבונית על רכישת החלפים בהם נעשה שימוש במועד תיקון הנזילה.

 

 

לחץ על התמונה להגדלה >

מידע לתושב