אמנת התאגיד

 

 

  • שרות וניהול- רמה גבוהה ושאיפה למצוינות בשרות איכותי, אדיב ומקצועי זהו דגל החברה. השרות כולל שיפור וייעול מערך ההסברה והשרות לתושבי העיר, הפצת מידע עדכני ורלוונטי והפקת לקחים לצורך שיפור מתמיד של איכות השרות. 
  • עמידה באמות המידה שנקבעו ע"י הגופים המוסמכים לגבי מענה מקצועי בזמן ושרות מוקד תקלות 24/7.
  • להבטיח כי ההכנסות ממתן שרותי אספקת המים והביוב יופנו להשקעות במערכת המים והביוב, להפעלתן של התשתיות ולמתן שרות מיטבי. 
  • ביצוע עבודות תחזוקה באופן תדיר.
  • ביצוע עבודות שיקום ופיתוח לתשתיות המים והביוב.
  • בקרת שפכי מפעלים ושמירה על איכות הסביבה, אזורי טבע ונוף ומקורות המים ומניעת זיהום נחלים.  
  • אספקת מים באיכות גבוהה כולל בשעת חירום.
  • למידת טכנולוגיות חדשות ומובילות בתחום המים והביוב, והטמעתן במשק המים העירוני.
  • עמידה בתקנים בינלאומים למידע נוסף לחץ כאן

 

פרופיל התאגיד