1/18

הקמת בריכת אגירה בנפח 12,500 מ"ק בשכונה ד'.

24/01/18

22/02/2018​

סגור

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

2/18

בודק/ת תכניות

14/02/18

21/02/2018​

סגור

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

2/18

מכירת ציוד מחשוב

8/03/18

15/03/2018​

סגור

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

3/18

בודק/ת תכניות 

10/04/18

16/04/2018​

סגור

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

4/18

צנטריפוגה לייבוש בוצה לתקופה קצובה

16/8/18

פורסם בעיתון מועד מעודכן להגשה​

16/08/18

פתוח

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

5/18

מנהלת חשבונות 

20/06/18

28/06/2018​

סגור

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

6/18

הנחת קווי ביוב מחציית כביש 38 לאורך נחל ישעי עד להתחברות למאסף שורק​

26/06/18

17/07/2018​

סגור

מס' מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

מכרזים 

 

תאגיד מי שמש מזמין את הציבור להציע הצעות במסגרת המכרזים המצורפים בזאת.

מספר מכרז

שם המכרז

תאריך פרסום

ת.אחרון להגשה

סטאטוס

חומר מכרז

לשאלות והבהרות בנושא מכרזים והתקשרויות ניתן לפנות :

כתובת: יגאל אלון 1, מרכז ביג, קומה 6, בית שמש.

טלפון: 02-5454230

פקס: 02-9920700

 

דוא"ל: hodaya@m-sms.co.il

 

דיווח על תקלות