מכרזים 

 

תאגיד מי שמש מזמין את הציבור להציע הצעות במסגרת המכרזים המצורפים בזאת. 

 

 

שם המכרז

 

 

 

הקמת בריכת אגירה בנפח 12,500 מ"ק בשכונה ד'.

 

 

בודק/ת תכניות

 

מכירת ציוד מחשוב

 

 

 

 

בודק/ת תכניות 

מספר מכרז

 

1/18

 

 

 

2/18

 

 

 

 

 

 

3/18

תאריך פרסום

 

24/01/18

 

 

 

14/02/18

 

8/03/18

 10/04/18

תאריך אחרון  להגשה

 

 

 

22/02/2018

 

 

 

 

 

 

 

 21/02/18

 

15/03/18

 

 

 

 

 

16/04/18

סטאטוס

 

סגור

 

 

 

סגור

 

פתוח

 

 

 

 

פתוח

דיווח על תקלות