דוחות  איכות מים 

 

תוצאות הבדיקות מוכיחות כי איכות מי השתייה המסופקים ע”י תאגיד "מי שמש" בבית שמש  טובה מאד והם ראויים לשתיה.  

 

תקנות בריאות העם מגדירות את איכות המים ומעוגנות בתקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי השתייה) נוסח משולב- התש"ס 2000".

 

ההתקנות במלואן מופיעות באתר האינטרנט של משרד הבריאות.

 

מי שמש מבצעת בדיקות על פי דרישות והנחיות משרד הבריאות.

 

בצנרת המים מבצעים בדיקות בקטריאליות, עכירות, מתכות, ריכוז כלור נותר ופלואור.

 

בחיבורי מקורות מבצעים בדיקות בקטריאליות, כלור ופלואור.

 

תוצאות בדיקת איכות המים מתעדכנות באתר

 

הפסקת הפלרת מי שתיה –מאוגוסט 2004 בוטלו התקנה על הפלרת מי שתייה. 

 

מערכת מקוונת  "המים שלי",  להצגת איכות המים ברשת אספקת המים, וביציאה ממתקני ההתפלה והסינון הארציים.

 

נושא

 דוח איכות מים לשנת 2011

 דוח איכות מים לשנת 2012

 דוח איכות מים לשנת 2013

 דוח איכות מים לשנת 2014

 דוח איכות מים לשנת 2015

 דוח איכות מים לשנת 2016

 דוח איכות מים לשנת 2017

מידע לתושב